Residential houses

Apartment building Gotthardská

AUTHOR TEAM:

Jan Aulík, Tadeáš Matoušek, Veronika Müllerová

Cooperation:

Jakub Fišer, Monika Čížková

Photos:

Company's archive

Developer/Investor:

ANCONA s.r.o.

Realization:

2009

Project description

Pro poetické prostředí torza zástavby starého Bubenče u vstupu do Stromovky je charakteristické rozličné měřítko staveb a složitý reliéf. Přirozeným středem místa je hospoda na Slamníku, dominantami budova školy a kostel Sv. Gottharda. Ostatní zástavba se nachází „v podhradí“ kvůli dramatickému terénu podél Gotthardské. Ve volném výkladu měřítka a struktury původní zástavby jsme navrhli dva objekty s jasnou definicí uliční a dvorní části. Požadavek orgánů památkové péče na tradiční taškovou krytinu, vápenné omítky a dřevěná okna jsme vzali jako základní determinant architektonické formy. Odmítli jsme prvoplánové přístupy neschopné hlubších souvislostí mezi tradičními materiály a soudobou formou – s těmito prostředky chceme navrhnout dům zcela současný. Uliční objekt opisuje křivku Gotthardské. Oblouk fasády je převeden do menších „šupin“, jež jsou autentickou reakcí na průběh ulice a člení fasádu do ploch přiměřeného formátu, stejně jako tvarosloví na fasádách historických objektů. Oba domy mají tři nadzemní podlaží s byty vyššího standardu, kancelářemi v přízemí uliční části a společný suterén s parkingem. Každý byt nabízí své specifikum – výhled do Stromovky, nárožní arkýř, podélné prosklené okno, nebo prostornou terasu se zelení. Pro zachování autenticity místa a jednotu stavby jsme zvolili pro oba domy pultovou střechu. Podkrovní prostory jsou rovněž využity pro bytové jednotky – částečně i mezonetové. Proto jsme se zabývali způsobem, jak je dostatečně prosvětlit. Podle nás nevhodná střešní okna či velký počet střešních vikýřů jsme nahradili systémem střešních zářezů a štěrbin, které neruší střešní krajinu a umožňují dennímu světlu proniknout do hloubky dispozice.