Architectural competitions

National technical library in Prague

AUTHOR TEAM:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Veronika Müllerová

Cooperation:

Petr Kahoun

DESIGN:

2000

Project description

Považovali jsme skutečně silné důvody pro vnitřní uspořádání knihovny za podstatnější než vlivy nesourodého urbanistického kontextu okolí. Variabilní část prostor vlastní knihovny je zakotvena jako vzducholoď u pevného kotevního bloku servisní části (schodiště, technologické, sociální zázemí, kanceláře apod). Vzducholoď i kotevní blok jsou kryty proskleným hangárem a důležité společenské funkce (foyer, restaurace apod.) jsou v různých prostorech mezi oběma hmotami.