Veřejné stavby

Konverze kotelny Praha 11

Autorský tým:

Jakub Fišer, Kristýna Bělohradská

Projekční tým:

Ondřej Teplý, Jindřich Ševčík

Vizualizace:

Ondřej Teplý

Investor:

MČ Praha 11

Fotografie:

Jan Kuděj, AI photography

Návrh stavby:

2010

Popis projektu

Navrhovaná stavba je uvažována jako částečná vestavba a následná nástavba existujícího objektu výměníkové stanice. Stavba je uvažována jako multifunkční objekt, integrující následující funkce: sportovní centrum s wellness zónou a odpovídajícím zázemím; medicínské centrum s ordinacemi lékařů a odpovídajícím zázemím; parking pokrývající bilanci dopravy v klidu; technické vybavení objektu a stávající technologické prostory.

Stavba je umisťována do zastavěného plně urbanizovaného území, v těsném sousedství se nacházejí další objekty. Stavba na své jižní straně přiléhá k objektu hotelu, její pozemek je na zbývajících stranách vymezen komunikačním skeletem lokality. V bezprostředním sousedství se pak nacházejí objekty bytové (panelové domy) a dále původní komplex místní vybavenosti (multikino a částečně rekonstruovaný soubor obchodů a služeb). Před objektem je situováno parkoviště.