Veřejné stavby

Komunitní centrum Michle

Autorský tým:

.Jan Aulík, Tadeáš Matoušek

Stavebně technická část:

Michal Pokorný, Martin Kovařík, Petr Franze – M3M s.r.o.

Investor:

Maranatha o.s.

návrh stavby:

2006 - 2007

Realizace:

2007 - 2009

Popis projektu

Při hledání architektonické formy jsme stáli před úkolem, aby jednoduchá a neokázalá stavba, odpovídající svému poslání působila přiměřeně v sousedství administrativních budov zcela jiného měřítka. I do té doby v areálu nejmenší budova wellness klubu Brumlovka je stavbou mnohem větší. Jako prostředek pro vyrovnání se s měřítkem okolních staveb jsme nalezli velkorysý formát jediného „okna“ do pronaos, exteriérového krytého prostoru před vstupem. Jeho horizontální proporce je přímo odvozena z elementárního hranolu celého objektu, obdivně horizontálního. Okno je hlavním motivem severní fasády i celého domu, postavy lidí za ním procházející nebo postávající jsou od městského ruchu částečně kryty za žaluzií z bambusových keřů.

Srdcem budovy je sál – v tom se odehrává základní život církve – bohoslužby, křty a další obřady. Sál je otevřen i jiným aktivitám – koncertům, přednáškám apod. Do jeho prostoru je vložen balkon, přístupný z prvního patra foyeru. Sál modlitebny potřebuje při určitých programech i rozdílné množství denního světla, to poskytuje střešní trojúhelníkový světlík a velké okno v čele.

Další náplní domu jsou aktivity a kurzy pro veřejnost. Ty probíhají v klubovnách navržených okolo dvoupodlažního foyeru před sálem. Samostatnou část domu tvoří mateřská školka v obou podlažích objektu a byt kazatele.

Základní bílá barva stavby přechází v pronaos do dlažby ze světlého travertinu, která pokračuje dál do interiéru foyeru. Světle tónované barvy pak prochází až do modlitebny, jsou zde neseny podlahou, akustickými obklady a nábytkem ze  světleného dubu.