Administrativní objekty

Dostavba sídla firmy Basepoint – Praha 4

Autorský tým:

Jakub Fišer, Vojtěch Štamberg

návrh stavby:

2010

Popis projektu

Návrh objektu je výsledkem hledání kompromisu mezi funkčním zadáním investora a kontextem daným zastavovacími podmínkami území. Nástavba je umisťována na stávající objekt využívaný investorem jako kancelářské prostory, který byl původně technickým zařízením – kotelnou. S přihlédnutím k požadavku minimálního zásahu do užívaných kancelářských prostor ve stávajícím objektu navrhujeme jednopodlažní hmotu nad stávající budovou. Jedná se o technicky i konstrukčně samostatný objekt, na stávajícím nezávislý. Hmota je na severní straně situována na útlou podnož, která kryje sloupy jejího nosného systému. Přízemí je pouze rozšířeno o skladové prostory napojené na kanceláře. Před nimi budou umístěna 4 parkovací stání, z toho 3 krytá pod konzolou hmoty nástavby objektu. Nástavba samotná pak obsahuje 4 bytové jednotky. Každý byt má možnost rozdělení na funkční zóny a vlastní uzavřené hygienické zázemí. Přístup do jednotlivých bytů je řešen společným lehkým nástupním platem, zastřešujícím částečně stávající dvůr a navazujícím na přístupový ochoz přes jejich terasy. Hmota ochozu – částečně krytá – zároveň tvoří clonu umožňující soukromí uživatelů, vlastní plato je koncipováno jako částečně transparentní a umožňuje prostup světla do kanceláří v prvním patře. Ochoz opticky nezatěžuje původní dvůr objektu, jeho rastr bude postupně zarůstat popínavou zelení – budoucí „zelená“ stěna bude vhodným a nerušícím oddělením pro sousední mateřskou školu. Je uvažováno o výsadbě stromů pod nástupním platem a jejich prorůstáním skrz.