Interiors, exhibitions

Gallery Voršilská

AUTHOR TEAM:

Jakub Fišer, Lucie Chroustová

Design:

2010

Project description

Naším úkolem bylo navrhnout přístavbu, respektive rozšíření menšího bytu , ve dvorním traktu činžovního domu z 30. let minulého století. Pro rozšíření byla k dispozici část plochy dvorku, který k domu patří a také částečně zapuštěný suterén v rozsahu zhruba kopírujícím plochu původního bytu. Dvorní fasáda stávajícího domu sousedí s provozní budovou Nové scény ND. Úzký dvorek mezi oběma domy je překvapivě malebný, a – rovněž překvapivě – plný vitální zeleně. Hmotu dvorní přístavby jsme se proto pokoušeli situovat tak, aby vzrostlé stromy a keře mohly být co nejvíce zachovány.

Ústředním tématem návrhu je pak práce s komunikačním propojením mezi oběma úrovněmi pater ve stávajícím domě. Galerie v navržené podobě využívá celé pravé poloviny přízemí, má samostatný vchod z ulice tak, aby byla zcela provozně oddělena od bytové části domu. Propojení se suterénem je uvažováno pomocí rampy a schodiště přistavěné do dvora – vychází z verze A původního návrhu, neboť tato verze se jeví po studiu předchozích možností jako měřítkově správná. Vestavba prostoru galerie je ohraničena novými stěnami, jejich geometrie kapotuje stávající svislá vedení stoupaček, světlíků a výtahu procházející domem, zároveň vzniklý meziprostor mezi vestavbou a stávajícími obvodovými zdmi umožňuje umístit skladové prostory pro vybavení a fundus galerie a její nezbytné zázemí. „Organické“ tvarování stěn opakujeme i v případě vodorovných ploch, jejich mírné zvlnění dává interiéru pomocí jednoduchých a nenáročných úprav kompaktní a osobitou formu. Využití suterénu navrhujeme ve dvou verzích, z nichž jedna opět využívá celé plochy suterénu v rozsahu poloviny půdorysu domu, druhá pak využívá pouze dvorní část suterénu. V obou případech je prostora osvětlena přirozeným světlem prosklenými výkladci. Prostor pro jejich umístění do obvodové zdi vzniká odtěžením části zeminy a svahováním části plochy dvora.