Administrative objects

BB Centrum objekt C Hewlett Packard

Author team:

Jan Aulík, Petr Kahoun

Interior designers:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Petr Kahoun

Developer/investor:

Passerinvest Group

Cooperation:

Jan Kučera, Irena Bartošová

Photos:

Pavel Štěcha, Filip Šlapal, archiv ateliéru

Design:

1995

Realization:

1998

Project description

Lichoběžníková klínovitá hmota objektu „C” je vytvořena pootočením zcela pravidelných ortogonálních hmot severního a jižního traktu od sebe. Ve vzniklé štěrbině je dvorana, prosvětlující zevnitř všechna podlaží. Je zakryta šikmým střešním světlíkem, který je výraznou součástí siluety domu. Sedmipodlažní budova obsahuje dvě patra podzemního parkování, vlastní gastro blok a menší obchodní plochy. Architektonické řešení exteriéru je založeno na kontrastu dvou nestejně vysokých hmot se dvěma odlišnými plášti – severní fasáda s pravidelným rastrem okenních otvorů, obložená kamenem, jižní fasáda celoprosklená zeleným sklem. Obvodový plášť s výrazným rastrem velkého měřítka je reakcí na těleso dálnice, prosklení po celé výšce podlaží umožňuje prosvětlení poměrně hluboké dispozice. Nižší severní část se naopak otáčí do komornějšího prostředí fragmentů původní zástavby.