Ostatní

ZOO Praha Foodcourt a envirocentrum

Autorský tým:

Jakub Fišer, Ondřej Teplý

Studie:

2012

Popis projektu

Objekt Food courtu je situován k „rušné“ hraně návštěvnické cesty, procházející areálem zoologické zahrady na úpatí svahu tak, aby návštěvníci mohli přímo a bezbariérově vstupovat do jeho prostoru.
Food court vytváří devět samostatných stánků – prodejních jednotek o půdorysném rozměru cca 3,5 x 3,5 metru, rozestavěných v pravidelném rastru a zastřešených společnou prostorově tvarovanou pergolou. Prostor mezi jednotlivými stánky umožňuje rozmístění skupin stolků pro konzumaci, součástí plochy by měla být také v centru pomyslného nádvoří umístěná herní plocha pro děti. Materiálové řešení odpovídá funkci stánků jako sezónní, do značné míry dočasné stavby. Jejich hmota i prostorově tvarované zastřešení je obloženo prkny tónovanými exteriérovou barvou.
Environmentální centrum sestává z vlastní stavby domu s ubikacemi zvířat a potřebným provozním zázemím a z prostoru venkovního podia, obklopeného hledištěm diváků. Objekt je umístěn s ohledem na existující terénní konfiguraci do klidnější části při protipovodňovém valu tak, aby nároky na přesun zeminy a terénní tvarování hlediště byly co nejmenší, se snahou zachovat maximum ze stávajících vzrostlých stromů, které se stávají součástí prostory hlediště i jeviště. Mezi tyto stromy pak mohou být napínána lana pro pohyb – předvádění dovedností – zvířat. Je tedy žádoucí také pro vlastní provoz/program Environmentálního centra. Hlediště je navrženo jako kaskáda dřevěných ploch – lavic, organicky napojených na přístupové cesty.
Terén mezi Food courtem a sousedícím Environmentálním centrem je pak přirozeně modelován a komponován kombinací zpevněných mlatových ploch a ploch zeleně.