Ostatní

Altán Drahov

Autorský tým:

Jakub Fišer, Klára Hofmanová

Studie:

2012

Popis projektu

Altán zastřešuje prostor bývalého výminku, využívá zbytků jeho obvodových zdí. Dokomponování průčelí statku do původní podoby, vytvoření místa pro posezení, oslavy, letní spaní, hry dětí. Celodřevěná konstrukce vč. krytiny, navržené z prkenných lamel. Cihlová podlaha ze starých cihel nalezených na místě…