Veřejné stavby

Tržnice Klatovy, Tylovo nábřeží

Autorský tým:

Jakub Fišer, Lucie Kirovová, Petra Coufal Skalická, Ondřej Teplý

Návrh:

2012

Popis projektu

Dnešní podoba Tylova nábřeží je typickou ukázkou městského prostoru zcela ovládnutého dopravou. Nejde o intenzitu jejího provozu, ale o hloupé provozní řešení, které plochu atomizovalo. Místo, kam nemám proč jít a které je z tohoto důvodu jednoduše nepříjemné, několik hezkých laviček a nových stromů nezlepší. Pokud umístíme dopravu pouze na obvod trojúhelníku, kterým prostor dnes je, vytvoříme jistou formu kruhového objezdu s parkováním po jeho vnitřním obvodě a s plochou v jeho středu, dostatečně velkou pro vložení jakéhokoli programu. Snadná dostupnost z centra i okolí města s možností dobře zaparkovat, blízkost obchodní zóny a zastávka hromadné dopravy nás vedla k myšlence navrhnout zde novou městskou tržnici s doprovodnými aktivitami. Její rámec vymezuje lehká prostorově tvarovaná pergola, zastřešující také malou obchodní jednotku – kavárnu. Objekt je doplněn parkovou úpravou, umožňující i případné další aktivity tak, aby využití místa nebylo vázáno pouze na sezónní provoz trhu.