Veřejné stavby

Pavilon Baarova

Autor:

Leoš Horák

Autorská spolupráce:

David Zalabák a Kristýna Šimoník (Pesrová)

Fotografie:

AI photography

Návrh stavby:

2016

Realizace:

2018

Popis projektu

S postupným dokončováním BB centra v Praze 4 Michly, tvořeného z počátku většími kancelářskými budovami, byly později v areálu postaveny i bytové domy a občanská vybavenost – kromě obchodů a restaurací to bylo Komunitní centrum, mateřská škola, dům sportu Nová Brumlovka a Křesťanská základní škola Eliáš v rekonstruované historické budově. S plánovaným rozšířením této školy na lyceum vznikla potřeba nových prostor pro výuku, která byla vyřešena přemístěním části doplňkových provozů školy ( školní jídelny a volnočasových kluboven ) do nového objektu v ulici Baarově – Školního pavilonu.

Školní pavilon byl postaven na místě zchátralého rodinného domku v ulici s obdobně velkými vilkami, šlo tedy o to, aby se do daného prostředí přirozeně začlenil a současně dokázal vyjádřit typologii specifického školského zařízení. Asymetrické členění objemu budovy s kompozicí různě velikých oken podle potřeby vnitřních prostor a částečné zapuštění pod úroveň ulice Baarovy přispívá k tomu, že objekt působí jako menší, než ve skutečnosti je (zastavěná plocha je 330 m2)

Ve vstupním podlaží pavilonu jsou vstupní prostory z ulice Baarovy, šatna dětí a část volnočasových kluboven. V prvním patře jsou další klubovny a v posledním, ustupujícím podlaží, služební byt. Školní jídelna využívá svažitého pozemku a je na úrovni zahrady v podlaží pod úrovní ulice Vyskočilovy, s částečným zapuštěním zázemí kuchyně pod terén. Jídelna je otevřená velkými prosklenými plochami přes venkovní terasu do zahrady, ze které je i další samostatný vstup, a umožňuje dětem v části roku obědvat i venku. Důležitou součástí tohoto rozšíření možností školy je i nové lehkoatletické hřiště přiléhající ze severu k zahradě Pavilonu, ze které je přístupné.

Školní pavilon Baarova je dosud nejmenší stavbou BB centra, ale současně významným posílením školy a tím i občanské vybavenosti v této lokalitě.