Architektonické soutěže

Bytový komplex Kavčí hory

Autorský tým:

Jan Aulík, Leoš Horák, Jakub Jirman, Tomáš Kučera, Eva Mašková, Martin Ptáčník

Projekční tým:

Mikuláš Novotný, Jan Poupě, Zuzana Retterová, Daniel Sviták

Vizualizace:

Jan Drška, Ondřej Teplý

návrh stavby:

2014

Popis projektu

Určujícím principem pro návrh urbanistické kompozice skupiny vertikálních bytových objektů na Kavčích Horách je její projevení v panoramatických pohledech. Tyto pohledy z jednotlivých sledovaných míst mají jednoznačné nároky určující koncept; řešení návrhu z bližších, obvyklých vzdáleností je z toho odvozené.

Pro dotvoření Pankrácké pláně v panoramatických pohledech je zásadní věcí vytvoření správného přechodu od současného nejvyššího objektu „City Tower“ západním směrem k siluetě Vyšehradu a objektu České Televize Kavčí Hory. ( pohled č.03 z Pražského Hradu a pohled č.35 z Chotkových sadů, částečně pohled č.17. ze Strahova). Toho dosahujeme nejen postupným snižováním výšek, ale i zmenšováním měřítka jednotlivých objektů a jejich zeštíhlením – referenční kvalitou je v pohledu z Pražského Hradu a z Chotkových sadů právě budova České Televize. Další podstatnou vlastností urbanistické kompozice v panoramatech města je udržení průhledů do vzdáleného jižního horizontu krajiny – mezi objekty jsou v panoramatech mezery s průhledem do zadních plánů, areál nevytváří kompaktní masu překrývajících se objektů. ( Pohledy č. 03, 35, 17 )

U jednoho ze sedmi vertikálních objektů v jihovýchodní rohové pozici a v přímé návaznosti na výškové domy Pankráckého pentagonu jsme navrhli vyšší výšku ( 82 m ) jako dokončení této stávající skupiny výškových domů. Další navrhované objekty jsou podstatně nižší, mimo výše uvedených důvodů v panoramatických pohledech je zde i návaznost na nižší výškovou hladinu zástavby na Děkance.

Jsme přesvědčeni, že do ulice Pujmanové a směrem na jih do Centrálního parku má vzniknout pevná uliční hrana s městský parterem, uzavírající věžové domy do jasného rámce. Navrhli jsme tedy formu netradičního uzavření areálu z jihu a východu nízkopodlažními křídly, obsahujícími především obchodní plochy ale i další byty a variantně i kanceláře. Areál v našem návrhu je prostupný ze všech čtyř stran, ale otevření je omezeno jenom na několik vybraných míst. Současně předpokládáme, že intenzivněji užívané parkové plochy areálu ve východní části by se mohly stát veřejným prostorem plně otevřeným městu. Byl by zde opravdu dobrý důvod zkrátit si tímto prostředím cestu do parku z komunikace Pujmanové, která není kvalitním prostředím.

V názoru na další teoretické dotvoření pankrácké pláně se přikláníme k přesunu významné role nejvyššího objektu v této části pražského panoramatu z banálního objemu „radia“ na kvalitnější novou architekturu. Prostorem pro ni by mohla být parcela vzniklá po demolici chřadnoucího hotelu Panorama. Existuje zde potom možná ještě prostor pro dotvoření lokality dalšími dvěma vyššími objekty, jejich opodstatnění by ale znamenalo analýzy v dalších mnoha vrstvách města.