Administrativní objekty

BB Centrum objekt Beta

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Veronika Müllerová

Projekční tým:

Jan Kučera, Alena Jandová, Petr Vacek

HIP:

Miloš Rehberger

Fotografie:

Radek Plíhal, Aleš Jungmann

Návrh stavby:

2001

Realizace:

09/2003 – 03/2005

Popis projektu

Kancelářská budova BETA byla navržena a postavena do prostředí, které už je obdobnými domy tvořeno. Je natolik v centru tohoto nového prostředí, že není téměř ovlivněná původními (máme na mysli před výstavbou administrativního centra) existujícími stavbami, nebo strukturami. Není bezprostředně tečovaná dálnicí jako budovy ALFA, Gamma či E, ani nenavazuje na původní objekty jako domy na protější straně ulice. Nemusí se vyrovnávat s protikladnými vlivy okolního prostředí. Může být prostou univerzální krabicí pro univerzální pronajímatelné kancelářské plochy, které nejsou tak úplně vzdálené plochám bývalých továren, které postupně nahrazuje v zaměstnávání lidí.

Architektura BETY to nijak neskrývá. Zcela ploché fasády nemají být abstraktní kompozicí, ale strukturou potahující objekt. Struktura pláště rytmizuje vnitřní prostředí třemi různými způsoby přirozeného osvětlení okny s proměnnými výškami parapetů a nadpraží. Prostředí vždy vytvořené v podrobné dispozici a rozmístěním nábytku, až různými nájemci, může být interiérem nejrůznější kvality, ale nikdy není homogenní. Nemluvě o interiérech, kde se střídají jednotlivé kanceláře s halovými. Ale i v úplných velkoprostorových halových kancelářích existují zóny podél fasády, kde je vhodnější mít vysoký či nízký parapet a málo místa, kde nemusí být žádný parapet (zasedací místnosti). Protože při velké hustotě lidí ve velkoprostorových pronajímatelných celcích často vzniká nepříjemná nepřehlednost, nabídli jsme vnitřnímu prostředí touto rytmizací parapetů a nadpraží určitou orientaci.

Prosvětlení dispozic zlepšují dvě atria dotýkající se v komunikačním uzlu domu lávkou mezi dvěma výtahovými tubami. Protože prostředí vertikálního prostoru jdoucího přes celou výšku objektu přiměřeně řeší menší prostor než jaký je nutný pro osvětlení ploch v hloubce dispozice, bylo uzavřeno zasklením a určeno jako vnitřní prostředí domu jen jedno z atrií, druhé je ponechané otevřené.

Hlavní vstup do administrativní části domu je v přízemí posunut hluboko od uliční čáry a ze vzniklého prostoru pasáže je přístupný obchod a restaurace.

Další vybavení BETY je obvyklým vybavením obdobných domů – vlastní podzemní parking ve 3 podlažích, jídelna pro zaměstnance v přízemí, kde se též nachází recepce a lobby. V posledním patře je pro všechny zaměstnance domu přístupná terasa chráněná krytými, vysoko prosklenými bočními stěnami.