administrativní objekty / realizace / 2007 / BB centrum Objekt Gamma Telefónica O2
BB centrum Objekt Gamma Telefónica O2

BB centrum Objekt Gamma Telefónica O2

Místo: BB Centrum, Praha 4 – Michle,  Za Brumlovkou 266/2
Investor: Passerinvest Group, a.s.
Autoři: Aulík Fišer architekti, s.r.o.Jan Aulík, Jakub Fišer, Tadeáš Matoušek
Spolupráce na projektu:Martin Zelenka, Alena Jandová, Jan Kučera, Adéla Středová, Monika Čížková, Petr Vacek
Spolupráce stavební část, koordinace spec.profesí – AED project –Zbyněk Ransdorf, Aleš Heřmánek,Martina Šuh
Konstrukční řešení – PPP – Milan Mužík, Milan Nikš
Obvodové pláště – TPF – Roman Zahradnický, Konečný – Šebestík –Petr Šebestík (realizační dokumentace dodavatele)

Generální dodavatel: PSJ Holding
Vybraní subdodavatelé: OK mont a.s. – obvodové pláště, Kámen engineering – kamenné obklady a dlažby, Runway agency a.s. – interiérové prvky, TOMPEX – sadové úpravy, střešní zahrada, KOMONT – montované příčky a podhledy, OTIS – výtahy, ROSS elektrotechnik – elektro, EKOKLIMA – VZT, topení a chlazení, Jiva-Jirák – gastroprovoz

Celková užitná plocha: 31 822m2
Celková pronajímatelná plocha: 29.299m2
Kapacita gastroprovozu: 1500 jídel
Kapacita podzemního parkingu: 505 stání
Začátek realizace: leden 2005
Konec realizace: prosinec 2006
Náklady na realizaci: investiční náklady 1,5 mld. Kč
Fotografie – 1,2 a 3 – zdroj Passerinvest,
                        autor R. B.Maniscalchli
                        7 a 8 – zdroj Passerinvest, autor Radek Plíhal
                         ostatní – archiv Aulík Fišer architekti

Základní urbanistický koncept řešení areálu včetně dopravního skeletu vychází z urbanistické studie Brumlovka-Baarova 1993. Ta definovala v širším území vymezeném  ulicemi 5. května, Baarova a Michelskou způsob zástavby pro specifický střední prstenec města v blízkosti liniové stavby - magistrály.
Administrativní budova Gamma je součástí II. etapy BB Centra - etapy Jih, která je charakteristická většími plochami zeleně, zvýšenými ohledy k okolnímu prostředí a dalšími funkčními náplněmi kromě kanceláří. Objekty této etapy tvoří urbanistickou strukturu s větším podílem parkových ploch. Uprostřed skupiny budov se dokončuje sportovní centrum Brumlovka s bazénem, restauracemi a dalšími službami. Technické řešení nových objektů je koncipované tak, aby nezatěžovali ani vzdálenější bytové prostředí v žádném směru. Z důvodu zabránění odrazu hluku od dopravy na ulici 5. května byly už v urbanistickém konceptu voleny určité geometrické tvary.
Objekt GAMMA je největším z dosud stojících  objektů BB Centra jih. Její velikosti odpovídá i určitá složitost v tvaru a prostorech, aby měřítko objektu bylo příjemné i pro jeho uživatele. Poloha bezprostředně u radiály znamená visibilitu pro nájemce, ale současně nutnost řešit hlukovou zátěž od této kapacitní komunikace. U administrativní budovy tohoto standardu není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu vnitřních prostor kanceláří, Gama se snaží brát ohled na svoje okolí a řeší možný odraz hluku od jejích plášťů na protilehlé sídliště velmi důsledně.Zadání pro fasády přiléhající k ulici 5. května bylo eliminování odrazu hluku na protilehlé bytové domy přes komunikaci 5. května a exaktní kontrola splnění tohoto nároku měřenému před výstavbou objektu a po výstavbě.  Výsledkem řešení bylo ve spolupráci s experty na akustiku vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené a členěné do jednotlivých šupin. Pozice GAMMY přímo u ulice 5.května ovlivnila i základní dispoziční  koncept domu při vytváření systému různě chráněných venkovních i vnitřních prostor. Mimo rozlehlou prosklenou dvoranu s uměle větraným vnitřním prostředím tak objekt nabízí i parkové plochy v nádvoří  s vodní plochou a naprostém odstínění od hluku z ulice 5. května.Prosklená dvorana s baterií panoramatických výtahů je těžištěm budovy. V tomto prostoru jsou kromě LOBBY navrženy i oddychové plochy s živými stromy, vstup do restaurace a espresso. Zeleň hraje důležitou roli v konceptu celého objektu. Kromě zeleně ve výše uvedené prosklené dvoraně jsou další zelené plochy určené spolu s vodní plochou k relaxaci zaměstnanců v prostoru nádvoří. Součástí objektu jsou konečně i parkové plochy v severním předpolí včetně pěší zóny připojující objekt k ulici Vyskočilově. Součástí systému zeleně je i zeleň střešní zahrady na nižší části objektu.
Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt GAMMA je projektován obdobně jako ostatní administrativní budovy protějšího B.B.Centra ve standardu soudobé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a chlazením vnitřního prostředí.
Převažující funkce objektu GAMMA je administrativní, v přízemí bude kromě vstupních partií objektu  francouzská restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy.