administrativní objekty / realizace / 2021 / Bořislavka centrum
Bořislavka centrum

Bořislavka centrum

Autorský tým:  Jan Aulík, Leoš Horák
Autorská spolupráce:  Jakub Fišer, Jakub Hemzal, Gábina Králová, David Zalabák, Alena Sedláková, Petra Coufal Skalická, Eva Mašková, Jan Dluhoš 
Spolupráce: Ondřej Černý, Petra Měrková, Nebozhenko Oleksandr, Vojtěch Štamberg, Kristýna Zámostná

Developer/investor: KKCG Real Estate
Návrh stavby: 2012 - 2013
Realizace: 2018 – 2021
Fotografie: BoysPlayNice

Na základě výsledku mezinárodního architektonického workshopu, ke kterému jsme byli přizváni v roce 2012 společností KKCG, jsme dostali příležitost podílet se na vybudování multifunkčního centra Bořislavka. Na komplikovaném pozemku, s přímou návazností na vestibul metra Bořislavka, jsme navázali na dlouhodobý vývoj urbanistického schématu, které by zachovalo určité kvality veřejného prostoru historického města a současně by umožňovalo existenci silné soudobé formy.

Do nepravidelné parcely klademe nepravidelné přírodní tvary – krystaly, které jsou posazeny na kontinuální platformu, která plynule přechází do parkových ploch ve východní části lokality. Nepravidelnost zde neznamená nahodilost, vnitřní struktura krystalu odpovídá funkci a jeho celkovému tvaru. Forma umožnuje reagovat na naprosto odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a zcela naplňuje striktní principy současné typologie.

Zdánlivě subjektivní geometrie jednotlivých krystalů posazených na společné platformě umožňuje velmi efektivní a přívětivé vnitřní uspořádání kanceláří. Specifická bloková struktura je naprosto prostupná, s interakcemi do širšího okolí platformy, které zprostředkuje dvoupodlažní obchodní pasáž. Prostupný blok v tomto případě reaguje na různá měřítka v průběhu ulice Evropské a nabízí širokou diverzitu veřejných prostor.