Bytové domy

Rezidence Laurová

Autorský tým:

Jan Aulík, David Zalabák, Petra Coufal Skalická

Autorská spolupráce:

Leoš Horák

Zpracovatel stavebně technické dokumentace:

FABIONN, s.r.o. (DUR, DSP), LAMBDA studio s.r.o. (DPS)

Developer/investor:

Satpo Projekct XV., s.r.o.

Vizualizace:

M.Vize

Návrh stavby:

2017

Realizace:

2024-2026

Popis projektu

Při tvorbě architektonického konceptu Rezidence Laurová jsme si uvědomovali, že řešené místo bude součástí proměny širší části Smíchova na moderní rezidenční čtvrť, a že pozice v křížení ulice Radlické s přístupem do okolních přírodních vrchů je mimořádnou příležitostí navrhnout skutečný městský dům, dobře integrovaný do uliční fronty. Výsledná menší bloková forma využívá mimořádnou pozici v ulici Radlické s průhledy na Vyšehrad, dostatek volného prostoru i otevření na jih, do lesa protějšího Kopce. V architektonické formě jsme se částečně inspirovali českým kubismem, naším cílem byl solidně působící moderní dům s propracovaností detailů srovnatelnou s historickou architekturou.