Administrativní objekty

Administrativní budova Roztyly Plaza

Autorský tým:

Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák

Autorská spolupráce:

Jakub Fišer, Miloš Linhart, Petra Měrková

Developer/Investor:

Passerinvest group

Vizualizace:

Jan Drška, M.VIZE

Návrh stavby:

2018-2021

Realizace:

2021-2023

Popis projektu

Administrativní budova Roztyly Plaza je významným iniciačním krokem v proměně současného periferního prostředí okolí stanice metra Roztyly na skutečnou městskou strukturu v sousedství výjimečného přírodního parku. Jde o podobně významný krok, jakým bylo před dvaceti pěti lety vybudování prvního objektu v bývalém brownfieldu dnešního BB Centra pro společnost HP, čímž se započal další úspěšný vývoj dříve zanedbaného území. V širším území sice existují budova T-mobile a prodejní hala Hobby, ale tyto starší koncepty nijak nepřispívají k rozvoji městského prostředí ve vazbě na stanici metra s obrovským přepravním potenciálem.

Budova RP, která je v bezprostřední blízkosti stanice metra ale i lesa, byla vyvíjena od počátku s ohledem na tento kontext.

Hmotový návrh budovy je svébytnou architektonickou formou s ortogonálním i organickým tvarováním. Rovné tvary se lépe integrují do tvaru pozemku a dopravního skeletu a nabízejí vyšší procento kancelářských ploch s vysokým stupněm využitelnosti. Oblé tvary v nárožních partiích budovy zase dokáží vyjádřit určitou solitérnost a výlučnost budovy a doplňují celkovou geometrii. Nepřevládají ale natolik, aby měl celkový koncept fluidní formu. Jasně nastavené přímé části a rovné hrany mají nadále velký význam pro celkové vnímání budovy a její nadčasovost. Také je v rámci tohoto principu možné dobře artikulovat archetypální prvky domu (vstup, loubí) tak, že je každému na první pohled jasné, kde se do budovy vstupuje a kde je naopak možné čekat utilitární části budovy (vjezd do parkingu, zásobování).

Středně podlažní (šest nadzemních a jedno ustupující podlaží) objem budovy v kombinaci mírně oblých, rovných a šikmých tvarů se tak zapojuje do nedalekého přírodního rámce a  současně má městskou kompaktní formu s parterem, ve kterém jsou potřebné obchody, služby a restaurace sloužící i cestujícím při přestupech na autobusy. Navržené řešení parteru okolo budovy zvyšuje komfort a bezpečí při používání MHD i pro širší okolí stavby, autobusové zastávky jsou rozmístěné po obvodu bezpečně osvětlené budovy, jsou zde také další plochy na sezení, možnosti úkrytu před silným deštěm, velkorysý vodní prvek i zeleň.

Kompaktnost budovy, která má mimo jiné svůj příznivý význam pro energetickou náročnost budovy, je dána centrální dvoranou, okolo které je organizován kancelářský provoz. Dimenze dvorany vzhledem k její výšce je velkorysá a dostatečná pro dobré osvětlení kanceláří do ní orientovaných. Panoramatickými výtahy v jejím těžišti a systémem komunikačních lávek se dosahuje mimořádně snadné obslužnosti pro nejrůznější velikosti nájemních celků nebo departmentů a krátké cesty na pracoviště v příjemném prostředí. V přízemí dvorany jsou kromě lobby a interiérové zahrady i další specifické plochy pro neformální pracovní prostředí a setkávání s veřejností.

Střešní zahrady jsou v budovách společnosti Passerinvest neměnným zadáním už dlouhodobě, v tomto případě využívají jedinečnou blízkost lesa a jsou vybaveny bohatším rejstříkem pobytových prvků, jako jsou altány chránící před větrem a kuchyňka se stolem pro uživatele budovy.

RP je navržena s ohledem na krajinný ráz místa, s ohledem na udržitelnost životního prostředí a nízkou energetickou náročnost.