Administrativní objekty

Centrum Metro Kačerov

Autorský tým:

Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák

Návrh stavby:

2021

Popis projektu

Architektonicko-urbanistický koncept rekonstrukce stanice metra „C“ Kačerov spojené s potřebnou urbanizací místa a výstavbou multifunkčního objektu (obchody, kanceláře, bydlení) jsme připojili, přestože se nejedná o realizovanou stavbu, z důvodu doložení dlouhodobého vývoje našeho urbanistického a architektonického přístupu k navrhování ve městě. Stále zůstává úsilí o individuální, výtvarné pojetí obdobného typu budov (v rámci města nutně menšinových), které by mohlo kompenzovat neúspěchy moderní architektury oproti historickým budovám ve vnímání většiny lidí zaviněné přílišnou schematičností (máme na mysli převážně, ne absolutně…). Sílí naše vědomá potřeba pracovat u velkých budov se zmenšováním vnímatelného měřítka, s větším množstvím vizuálních informací, větší schopností integrace do původních struktur a využití archetypálních principů bez nevěrohodných historizujících prostředků.

Základním principem je opět vytvoření jakéhosi piana nobile v úrovni převažující okolní obytné zástavby a také v úrovni možného propojení pěší lávkou s budoucím transformačním územím za železnicí, kterým se dlouhodobě sami teoreticky zabýváme („ostrov“ mezi železnicí, severojižní magistrálou a jižní spojkou). Čtyři menší, ale propojené objemy budov s různými funkcemi, vytvářejí specifickou blokovou figuru a členitou střešní krajinu, která zprostředkuje větší integraci nového bloku do existující zástavby.