Administrativní objekty

Centrum Metro Kačerov

Autorský tým:

Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák

Návrh stavby:

2021

Popis projektu

Architektonicko-urbanistický koncept rekonstrukce stanice metra „C“ Kačerov, integrované do souboru multifunkčních objektů s občanskou vybaveností a posilujících městské prostředí lokality, jsme zpracovali v roce 2021 na úrovni Studie, která zůstala naším vlastnictvím z důvodu nedohody na smluvních vztazích s klientem.
Navržená struktura budov je posazena na společné platformě nad stanicí metra v úrovni okolní bytové zástavby a do budoucna umožňuje prostřednictvím pěší lávky její propojení s velkým transformačním územím Garáží Kačerov, „ostrovem“ mezi železnicí, severojižní magistrálou a jižní spojkou. Čtyři menší, ale propojené objemy budov s různými funkcemi, vytvářejí specifickou blokovou figuru a členitou střešní krajinu, která zprostředkuje větší integraci nového bloku do existující zástavby v této části města. Součástí rekonstrukce stanice a vytvoření bezbariérových přístupů je přímé propojení vestibulu metra s nástupišti autobusů v ulici Michelské, obytným parterem ulice Budějovické a Sedlčanské a příprava na pěší lávku přes železnici.