Interiéry, výstavy

Kanceláře firmy PROMED.CS

Autorský tým:

Jakub Fišer, Kristýna Zámostná

Autoři vystavených děl:

Patrik Hábl, Svatopluk Klimeš, Jan Kovářík, Luděk Míšek, Marie Molová, Ivan Ouhel, Aleš Růžička, Dalibor Smutný, Jiří Voves, Olbram Zoubek

Fotografie:

AI Photography

Návrh stavby:

2016

Realizace:

2017

Popis projektu

Podoba kanceláří firmy PRO.MED.CS je naší odpovědí na to, jak v předem definovaném prostředí administrativní budovy na pronájem vytvořit specifický interiér pro konkrétního uživatele. Termín „naše odpověď“ ale v tomto případě není zcela přesný. Jde spíše o výsledek reflektující naše společné setkání s klientem a s Uměleckou besedou – byť námi režírovaný.
První fází návrhu bylo dlouhé hledání optimálního uspořádání: velikosti jednotlivých pracovišť, jejich vzájemných vazeb tak, aby naplnily potřeby každodenního chodu firmy v novém místě. Stěhování z původních a zcela jiných prostor s sebou přináší i změnu stylu práce. Bylo třeba odlišit zvyk, vzniklý „danostmi“ původního prostředí od potřeb a vazeb skutečných. Bylo třeba vést trpělivý dialog. S řešením dispozic přichází i téma konkrétního ztvárnění prostor, jak adekvátně vyjádřit reprezentaci firmy. Probíhají diskuse, padají otázky: Okázalost či velkorysost? Experiment či tradiční pojetí? Všudypřítomný produktový marketing či kultura a styl? V této době se poprvé dozvídáme o spolupráci klienta s Uměleckou besedou. Shodujeme se, že práce umělců v Besedě zastoupených budou nedílnou součástí interiéru.
Důležitý čas strávený nad návrhem následně logicky chybí v celkové lhůtě na realizaci stavby. Volíme proto pokud možno standardní materiály a výrobky, v domě již použité. Specifika hledáme v práci s rastry a proporcemi, s ohledem (nejen) na budoucí instalaci uměleckých děl volíme neutrální barevnost. Kancelářské prostředí je určeno především pro práci. Nenavrhujeme galerii, ani jednorázovou výstavní instalaci – interiér musí fungovat i sám o sobě.
Striktní geometrii v administrativní budově všudypřítomných z modulace vycházejících linií a spár vyvažujeme plnými nedělenými plochami, oblými tvary, křivkami svítidel. Světlé dřevo, respektive v našem případě jeho imitace ve formě vinylových podlah, přináší do kancelářského prostředí charakteru materiálově spíše technicistního či „chladného“ potřebné vyvážení, dané jeho podstatou/původem. Jeho připomínka má v tomto případě i další význam – chápeme ho také jako symbol spojený s fenoménem interiérů historických lékáren. Lesklá či ve formě patinovaných stěrek použitá černá slouží jako doplněk nejen pro prostorový efekt a korekce, je pro nás také znakem elegance, reprezentace; možná i určitého s farmacií spojeného tajemství. Vše nadále provází a ovlivňuje zmíněná výchozí myšlenka, že umělecká díla budou následně v rámci celku hrát významnou roli.
Tu jsme přijali ze dvou důvodů: prvním je naše přesvědčení, že architektonické vyjádření samotné není schopno roli uměleckého díla plnohodnotně zastoupit, nebo jej nahradit, že jedno druhé doplňuje a provází jako součást kultury od nepaměti. Druhým důvodem – v dané souvislosti neméně podstatným – byla otázka zmíněné reprezentace. Úspěšná firma nemusí nutně ve svých prostorách představovat vlastní výrobky, nechť ukazuje svůj styl – svoji kulturu. Tím, že PRO.MED.CS je donátorem Umělecké besedy, je její naplnění formou doplnění interiéru pracemi v tomto spolku zastoupených autorů nasnadě a s dokončením prací na stavbě tak přichází na řadu výběr konkrétních děl a příprava instalace. S ostatními kolegy z realizačního týmu jsme strávili při návštěvách v atelierech jednotlivých tvůrců, kde se nám dostalo vřelého přijetí, nezapomenutelné chvíle.
Přestože jsme společně vybírali z děl existujících, a nejedná se tudíž o práce přímo pro konkrétní architekturu, spatřujeme v dílech autorů v Besedě zastoupených mnohé ze symboliky, na které jsme v míře dosažitelné v daném kontextu vestavby do stávajícího prostředí univerzální nájemní administrativní budovy stavěli při své práci i my. Pokusíme-li se tyto průsečíky závěrem shrnout do několika slov, jsou to Humanita, Příroda, Čistota. Slova a od nich odvíjená symbolika v kontextu farmaceutické firmy PRO.MED.CS logická, stejně jako její spolupráce s Uměleckou besedou.