Interiéry, výstavy

Instalace výstavy 40 let FA ČVUT

Autorský tým:

Jakub Fišer, Kristýna Zámostná

Kurátor:

Ján Stempel / FA ČVUT

Fotografie:

AI photography, Aulík Fišer architekti

Realizace:

2016

Popis projektu

Výstava je součástí širších oslav výročí 40ti let obnovení samostatné fakulty architektury na ČVUT v Praze, které připomíná v symbolické formě výběrem 40ti staveb pedagogů a absolventů školy, prezentovaných vždy jednou velkoformátovou fotografií.

Pro dané téma jsme sál galerie rozdělili na tři trojúhelníky. Největší z nich ve středu prostory se otevírá od vstupu k protější stěně, na které jsou na pěti stupních vyskládány na volně stojících deskách vybrané snímky realizovaných staveb. Tato – většinou obecně známá díla – jsme doplnili o dobové školní projekty (nejen) jejich autorů, umístěné v postranních zbývajících částech sálu, které jsou od ústřední prostory symbolicky odděleny průchozí stěnou z textilních pruhů, potištěných jmény všech 4389 absolventů, kteří fakultu v uplynulých 40ti letech absolvovali.

V předsálí je výstava doplněna medailony osobností školy, momenty z jejího života a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, knižními publikacemi, jejichž autory jsou pedagogové či absolventi školy a dále projekcí dokumentárního filmu Hedviky Hlaváčkové „Jednoduchej dům“ o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a filmu Jany Chytilové „Kritická židle: Rostislav Švácha“.