Interiéry, výstavy

Instalace výstavy Sakrální prostor

Autorský tým:

Jakub Fišer, Lucie Chroustová - Aulík Fišer architekti

Fotografie:

AI photography, archiv AFARCH

Realizace:

17/12/2015 – 7/2/2016

Popis projektu

Hlavním tématem výstavy je efekt světla v prostoru současných sakrálních staveb. Výběr 25 kaplí z celého světa je doprovázen historickým exkurzem o vývoji architektonické práce s tímto motivem v moderní architektuře od 50.let minulého století do současnosti. Jednotlivé stavby jsou prezentovány na modelech jednotné velikosti a zhotovených speciálně pro tuto výstavu, rozmístěných po obvodě hlavního sálu. V jeho středu je situován objekt, jehož záměrně archetypální základní tvar byl subjektivně „prořezán“, ponechané části hmoty pak byly následně v jednotném rytmu rozsunuty a umístěny diagonálně do centra výstavy. Diagonála vede návštěvníka prostorem, niky posunem vzniklého meandru jsou místem, kde lze průhledy – kukátky – prohlížet na abstrahovaných modelech deset světelných efektů, odvozených z vystavovaných realizovaných staveb, či popisujících některé obecné principy práce s nimi. Celkové vyznění instalace doplňuje symbolicky volená barevnost, koncepce jejího osvětlení a zvolený hudební doprovod.