Interiéry, výstavy

Klientské centrum ABB

Autorský tým:

Jakub Fišer, Kristýna Zámostná

Fotografie:

AI Photography

Návrh stavby:

2016

Realiazce:

06/2016

Popis projektu

Klientské centrum je vestavbou do stávajících prostor v parteru pronajímatelné administrativní budovy Delta v pražském BB Centru. Jedná se o místo sloužící svému uživateli k prezentaci, vedení schůzek a jednání: technicistně laděný interiér prezentuje zaměření firmy (elektrotechnika, robotizace, automatizace a energetika) i její černobílý vizuální styl. Pro vestavbu byly použity běžné materiály, výrobky a stavební systémy, které jsme pak doplnili na místě vyskládanou strukturou podhledu z instalačních elektro žlabů a stylizovanou grafikou polepů skleněných příček a stěn. Vzájemnou kombinací černých, bílých a kovových, resp. transparentních a plných ploch společně s jejich nasvícením, zrcadlením a odlesky vznikl tento abstrahovaný, nebarevný, mírně iluzivní prostor, záměrně eliminující v obdobných případech častý důraz na důležitost designu a materiality jednotlivých prvků.