Bytové domy

Dva bytové domy Brno – Bystrc

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer

HIP:

Vlastimil Dvořák

Fotografie:

Radek Plíhal, archiv AFARCH

Realizace:

2001

Popis projektu

Plasticita zdánlivě plochých věcí, jemná hra světel a stínů na plochách a rastrech, vztažné měřítko – kompaktní lesní porost, panelový dům – deska … důležitým motivem je poloha na okraji sídlištní skupiny – základním cílem pak vytvoření architektury objektů jakožto přechodu od panelové zástavby do volné krajiny – byty co nejblíže k lesu, les do bytů – velká okna, dřevo na balkonech.
Řešení klade důraz na jednoduché, čisté tvary a proporce celých objektů i jednotlivostí. Severní, do sídliště otočené fasády, jsou zcela ploché, jejich členění propisující vnitřní uspořádání sekcí a chodeb se odehrává v mělkých reliéfech v rovině základní hmoty – výjimku tvoří prolomení a zvýraznění vstupů do objektů, resp. jednotlivých sekcí. Jižní průčelí má naopak tvarově a materiálově bohatší řešení, výrazně plasticky modelované balkony a jejich doplňky.
Oba domy jsou koncipovány jako samostatné celky s rozdílným dispozičním řešením, posazené na společné podnoži podzemního parkingu. Vlastní dispozice bytů jsou orientovány do otevřeného přírodního prostředí na jižní straně. Čtyřpodlažní objekt je složen ze tří shodných samostatných schodišťových sekcí, druhý pětipodlažní je uspořádán jako chodbový, s vnitřními komunikacemi podél severní fasády.