Bytové domy

Nikolajka Praha 5

Autorský tým:

Návrh stavby:

2002

Popis projektu