Bytové domy

Rezidenční čtvrť Nová Liboc

Návrh:

2002

Popis projektu