Bytové domy

Bytové domy Pavlovova, Jihlava

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer

návrh stavby:

1999 - 2000

realizace:

2000 - 2002

Popis projektu

Návrh zástavby je položen do již dříve zpracovaného urbanistického plánu. V souladu s regulativy města je dodržen princip šikmé střechy. Obytná skupina se skládá z 5 stejných, opakovaných objektů s rozdílným posazením do terénu a parterem. Pozemek se nachází na okraji města mimo původní zástavbu, v sousedství staršího sídliště z 50. let.
Navrhované objekty s jednoduchou půdorysnou stopou jsou na jižním průčelí doplněné balkony, krytými paravanem – žaluzií ze svislých dřevěných latí. Laťování vytváří přirozenou ochranu před sluncem, zabraňuje přehřívání jižní fasády a zajišťuje uživatelům i dostatek soukromí (v rámci daného typologického druhu).
Plocha paravanu vytváří v určitém smyslu i druhý nižší obrys budovy, kdy vyšší, tj. jižní fasáda, se dostává do role jakéhosi „ustupujícího“ podlaží. Tento princip dům měřítkově koriguje a obohacuje jinak elementární tvar o další vrstvu.
Konstrukčně paravan tvoří pozinkované ocelové profily, na které jsou jednotlivě šroubovány tlakově impregnované smrkové latě.
Dispoziční řešení využívá kapacitu objektu ve 4 bytech na podlaží pro jeden komunikační uzel, v přízemí jsou navrženy 2 bezbariérové byty s vlastní předzahrádkou pod okny. Prostor pod pultovou střechou rozšiřuje dispozice bytů ve vertikálním směru o obytnou galerii.