Veřejné stavby

Radnice Prahy 11

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Leoš Horák

Spolupráce:

Eliška Hunkesová

Návrh stavby:

2005

Popis projektu

Objekt radnice by měl nepochybně být důležitým článkem v dokončení urbanizace celého širšího prostředí okolo ulice Opatovské a stanice metra, včetně vazeb na Centrální park.

Architektonické řešení navrhuje budovu radnice jako stavbu, která svůj význam v prostředí převýšených panelových obytných domů s rozkolísanou výškovou hladinou uplatňuje kontrastně velkorysou, horizontální hmotou a při dané kapacitě má schopnost vytvořit celou jednu uliční frontu Radničního náměstí. Třípodlažní objekt s menší krytou dvoranou a proskleným větším otevřeným atriem je koncipován tak, aby ze vstupního prostoru dvorany byl přehledný a snadno dosažitelný nástup do všech částí radniční budovy. Jednotlivé provozy a oddělení jsou rozmístěny podél dvorany a atria v závislosti na vzájemných vazbách a frekvenci návštěvnosti veřejností. Provozy a funkce s největší návštěvností (přepážkové haly, info, apod.) jsou navrženy v přízemí a využívají pro sezení a čekání přirozeně osvětleného příjemného prostředí dvorany. Velký sál je navržen do přízemí v čele dvorany, s balkonem na Radniční náměstí. Ve vyšším patře je v této části domu zasedací místnost, jejíž strop tvoří menší společenskou terasu v rámci prostoru dvorany před sekretariátem starosty a vedením radnice.