Rodinné domy

Rodinný dům Všenory

Autoři:

Jakub Fišer, Lucie Chroustová

návrh stavby:

2011

Popis projektu

Navrhovaná stavba rodinného domu je umisťována na svažitý pozemek na kraji obce – do bývalé zahrady, v současné době z většiny pohlcené náletem ze sousedního lesa. Návrh hmotového řešení pracuje se stávající geometrií terénu, do kterého je objekt přirozeně vložen. Využívá terénní lavice bývalého tenisového kurtu. Výškové tvarování střech navazuje v geometrizované formě na přirozené zvlnění terénu v místě stavby, hranice domu a okolí je záměrně znejasněna. Obdobně je i půdorysný průběh stavby tvarován s ohledem na stávající vrstevnice. Objem domu je rozložen do dvou horizontálních plánů tak, aby stavba co nejvíce splynula s prostředím parcely.

Objekt se prosklením otevírá k jihozápadu, směrem do údolí Všenorského potoka. Obvodové stěny v těchto místech jsou celoprosklené, otvíravé v maximální možné míře. Plochy obytné v těchto místech navazují na venkovní pobytové prostory, které jsou částečně zastřešeny hmotou hlavní střechy domu. Ostatní plné části stěn a navazující plochy opěrných zdí jsou uvažovány z pohledového tónovaného betonu. Ze stejného materiálu bude provedena i svrchní, prostorově ve vazbě na okolní morfologii tvarovaná vrstva střech.

Zpevněné plochy na pozemku jsou navrženy v co nejmenší možné míře. Kromě hlavní příjezdové cesty ve stopě stávající hospodářské cesty k bývalému kurtu, která bude zpevněna a zadlážděna kameny, se jedná zejména o plochy teras před obytnými místnostmi, uvažované jako dřevěný rošt. V rámci zahrady je pak navržen systém úzkých pěšin a terénních schodišť, tvořených kameny a mlatem.