Administrativní objekty

BB Centrum objekt Delta

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer

Autorská spolupráce:

Leoš Horák, Jan Kalivoda

Projekční tým:

Petra Coufal Skalická, Lucie Chroustová, Vojtěch Štamberg, Jakub Svatoň

Developer/Investor:

BBC-Building Delta, a.s., developer Passerinvest group

Fotografie:

AI Photography, Aleš Jungmann

Návrh stavby:

2006 - 2012

Realizace:

2015

Popis projektu

administrativní pronajímatelná budova s doplňkovým vybavením (obchodní plochy, gastro provozy, suterénní parking).

Delta byla vyvíjena jako univerzální pronajímatelná kancelářská budova bez omezujících formálních nánosů. Návrh vycházel z našich dlouholetých zkušeností s touto typologií. Páteří stavby je centrální pasáž, která prochází z Vyskočilovy ulice ke Společenskému centru. Zde jsou vstupy do dvou samostatných recepcí budovy, do restaurace a dalších veřejných prostor. Dům má výrazné architektonické členění do čtyř žeber a osmi rizalitů vytvářejících výraznou plasticitu stavby. Dispoziční uspořádání je velmi kompaktní, dvojice půdorysných „H“ je osvědčeným řešením, umožňujícím ideální dělení patra, zároveň poskytuje dostatečné členění tak, aby vnitřní prostředí mělo příjemné měřítko a bylo dobře osvětlené. Centrální umístění obslužných míst a sociálního zázemí umožňuje snadnou dostupnost jakéhokoli místa na patře. Umístěním únikových schodišť ven mezi jednotlivá křídla budovy zůstal prostor kancelářských ploch zcela volný a neomezuje následné vestavby nájemců.

Z hlediska BB Centra jako celku je budova Delty „běžným“ městským blokem, značnou pozornost jsme proto věnovali jejímu začlenění do okolního prostředí. Součástí realizace stavby jsou tak rozsáhlé parterové úpravy. Jejich dominantním prvkem je dvojice retenčních nádrží, jímajících srážkovou vodu ze střech. Svádíme ji vnitřním potrubím do chrliče, který je součástí markýzy u vstupu do objektu Delta I: Z něj voda padá z výšky jednoho podlaží do první z nich. Nádrž je vysypána říčními valouny, součástí její plochy jsou vzrostlé stromy, záhony vlhkomilných travin a dřevěná mola. Pokud voda vystoupá na úroveň přepadu hráze, teče dále přírodním korytem parkovým pásem do druhé z nádrží, která je (opět z valounů) symbolicky komponována do podoby říční delty. Protože přítomnost vodního elementu v těchto plochách je do značné míry závislá na počasí, je u každého z dvojice objektů rovněž navržen samostatný vodní prvek – fontána, u Delty I v podobě vodopádu padajícího z podhledu markýzy, u Delty II pak v blízkosti křižovatky ulic Vyskočilova a V. Sedláčka.