Veřejné stavby

Náměstí Brumlovka

Autorský tým:

Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák

Projekční tým:

Vojtěch Štamberg

Technická spolupráce:

Alena Burešová – zeleň
KTS-AME s.r.o. – Tomáš Řádek – vodní prvek

Fotografie:

Aleš Jungmann, archiv Aulík Fišer architekti

Realizace:

2018

Popis projektu

Prostor před domem občanské vybavenosti Brumlovka (plavecký bazén, sport ,welness ,pošta, služby a obchody) čekal na svoji příležitost stát se náměstím řadu let a byl po tu dobu využíván jako veřejný parking. Prostorová pozice v těžišti BB centra u třídy Vyskočilova je pro menší náměstí přímo předurčena, konverze na náměstí byla ale možná až po dosažení dostatečné kapacity veřejných parkovacích míst v podzemí administrativních budov a také v souvislosti se sílícím zájmem developera o veřejný prostor od určité fáze dokončení areálu ( v předchozích letech byly v území dokončeny dva parky ) Součástí vytvářeného náměstí s potřebnou intenzitou městských funkcí je i zásah do parteru tří budov které ho prostorově vymezují, jsou zde otevřeny nové obchody a restaurace orientované přímo do prostoru náměstí  je prolomen nový vstup  v šikmé fasádě Nové Brumlovky. Úpravy městského parteru přecházejí i do navazujících pěších ulic vycházejících z náměstí směrem do severní částí areálu. V tomto širším rozsahu území je instalováno nové jednotné vybavení městským mobiliářem, osvětlením a stínícími systémy předzahrádek. Náměstí má v dlažbě integrované trysky vodního prvku i napojovacích technických bodů  pro různé varianty využití náměstí od koncertů po farmářské trhy. Důležitou součástí celého prostoru je vysazení osmi mohutných vzrostlých platanů schopných plnit důležitou roli skutečně velkých stromů okamžitě.