rodinné domy / návrh / 2009 / chata Senohraby
chata Senohraby

chata Senohraby

Autoři: Jakub Fišer, Ondřej Teplý

Stará chata dožívá - fakticky i morálně. Svým obyvatelům již neposkytuje odpovídající zázemí ani pro krátkodobou rekreaci, natož pro delší pobyt.  K pozemku - zahradě - nemá žádný vztah, snad kromě toho, že je na něm postavena ...Stavební regulace v obci neumožňuje žádný rozvoj – je nutné respektovat stávající zastavovací stopu a objem. Znamená to nejen omezení možností, jak nově uspořádat stavební program a vyhovět původní představě klienta, ale také diskutabilní proporci hmoty takto „generované“ stavby.

Krom toho existují dva základní rozpory místa – na jedné straně má velký potenciál ve vztahu ke krajině (reliéf, výhledy, sousedství lesa), na druhé má pro české chatové kolonie typické problematické vazby na sousední pozemky.

Odpovědí na tyto vstupy je návrh, pokoušející se o syntézu uvedených protikladů. Jeho ústředním motivem je znejasnění linie stavby, hranice mezi vnitřním a vnějším. Ten přináší možnost většího propojení mezi domem a zahradou, možnost sezonního rozšíření obytné plochy ven v přímé vazbě na vnitřek domu. To vše s dostatečnou mírou soukromí v prostředí chatové osady. V neposlední řadě také znamená možnost nezbytné architektonické korekce proporce stavby.

Zvolené téma znejasnění hranice mezi vnitřním a vnějším navazuje na naše dřívější experimenty, se zkoumáním procesu postupného splynutí nového člověkem vytvořeného prvku s místem a jeho okolím, které jsme si dříve ověřili na dvojici menších zahradních objektů.  Nejedná se však o pouhý přepis dřívějších řešení - rozdíl je nejen v kontextu místa, ale zejména v nezbytnosti vytvořit v tomto případě skutečné vnitřní  -  obývané - prostředí.

Obálka domu je proto zdvojena. První – vnější vrstva vytváří symbolickou a prostupnou linii přechodu zahrada – dům. Kopíruje s distancí odpovídající rastru celé stavby její půdorysnou stopu a na jižní straně obepíná také venkovní terasu. Je navržena s dřevěných dílců, jejichž výplň tvoří jemné pletivo určené k postupnému porůstání popínavou zelení. Určuje celkový charakter hmoty domu, aniž by byla jeho pevnou součástí. Nepodléhá regulačním předpisům. Časem celá poroste zelení a stane se jedinou fasádou domu, vegetační cyklus ji bude v průběhu roku spontánně proměňovat.

Vlastní hmota chaty je do této schránky vložena. Vzniklý meziprostor plyne ve formě ochozů po jejím obvodě, přechází do terasy, vytváří závětří u vstupu, kopíruje svah a propojuje dům se zahradou. Cesta přináší nové a nečekané prostorové zážitky.

Vnitřní uspořádání je vedeno snahou o co nejúspornější využití regulací omezeného stavebního prostoru. Vstupní podlaží – společenská část - tvoří víceméně jeden obytný celek. Soukromá část je navržena na úrovni zahrady, přístupná je vzhledem k terénní konfiguraci shora dolů.  I zde ponecháváme prostor co nejvíce otevřený, pro případ potřeby je možno ložnicovou část rozdělit na dvě samostatné jednotky posuvnými panely.  Pro provozní zázemí domu je určena samostatně stojící „kolna“ zapuštěná v opěrné zdi.