Rodinné domy

Rodinný dům Kunratice

Autorský tým:

Jan Aulík, Tadeáš Matoušek

Spolupráce na interierech :

Markéta Aulíková

realizace stavby:

2009

Popis projektu

Úzká a velmi protáhlá parcela ( 15  x  90 m)  je součástí širšího území, na kterém jsou podle jednotného urbanistického konceptu hromadně vystavěné rodinné, převážně řadové domy. Západní okraj celého území , jehož součástí je i tato parcela, byl určen pro solitérní, individuální rodinné domy.

Hlavní hodnota pozemku, která ovlivnila koncept dvoupodlažního, částečně podsklepeného domu je bezprostřední návaznost na Kunratický les. Směrem k lesu jsou otevřeny hlavní obytné prostory, průhledová osa procházející celým přízemím domu i vertikální otevřený prostor přes dvě podlaží. Rozsah tohoto otevřeného prostoru byl navržen poměrně malý vzhledem k celkové přiměřenosti, protože prosklení určité části západní fasády zde přechází do střechy. Postačuje ale k tomu, aby vybraný výsek celé délky zahrady, lesa i oblohy byl viděn vcelku, v jednom vertikálním formátu. Dvoupodlažní modul prosklené fasády dále přechází ve stejné šířce až do suterénního atelieru, osvětluje tak jej a rozevírá prostor pro přístupovou rampu ze zahrady do nejnižšího podlaží. Rampa slouží jako samostatný, bezbariérový vchod do atelieru, pro sezonní parkování motocyklu a jednoduchého přístupu do skladu v nejnižším podlaží .

Vyhraněná orientace vnitřních prostor domu v ose západ- východ ponechává obě delší fasády – jižní a severní převážně jako plné stěny bez oken.

Dispoziční řešení je ovlivněné vícegeneračním konceptem domu, který má několik variant odděleného užívání různě velikých částí domu pomocí dvou schodišť.

Konstrukční systém domu je tvořen monolitickými  železobetonovými stěnami a deskami.

Obvodové plné stěny jsou izolovány minerálními rohožemi a z exteriéru kryty titanzinkovými plechy spojovanými běžným klempířským spojem.

Železobetonové stěny a stropy jsou z části ponechané bez úprav jako pohledový beton, zčásti jsou překryty cementovou probarvenou stěrkou s velmi jemným rozpuštěním barvy do základu blízkého betonu. Štěrkované plochy jsou základně provedeny podle projektovaného konceptu interiéru , v určitém dalším rozsahu ale i po celkovém dojmu z působení prostor v hrubé stavbě a z místní nekvality  betonáže. Další  materiál použitý v interiéru domu je pouze černé linoleum a dubové dřevo.