Administrativní objekty

Administrativní budova Victoria Vyšehrad

Autorský tým:

Jan Aulík, Tadeáš Matoušek

Projekční tým:

Jakub Fišer, Martin Zelenka, Jan Kučera, Adéla Středová

Developer/investor:

Skanska Property ČR, s.r.o.

Fotografie:

Radek Plíhal, archiv AFARCH

Realizace:

2007 - 2009

Popis projektu

Při navrhování tohoto domu jsme si uvědomovali jedinečnost místa v pražském reliéfu a prostorových vztazích. Terénní hrana začínající v místě stavby končí až Vyšehradem a vytváří panorama pro přes údolí ležící Vinohrady.
Nehledě na robustnost Nuselského mostu a staveb v jeho blízkosti na této hraně jsme se snažili o navázání na jemnost dominant Karlova a Vyšehradu, tedy na akcenty, které se svým měřítkem nevyčleňují z městského prostředí, ale jsou jeho přirozenou součástí. V těsném sousedství budovy Policie ČR tak navržený dům vytváří přechod mezi „XL“ měřítkem předpolí Nuselského mostu a blokovou zástavbou ve svém okolí.
Lze říci, že důležitým motivem ovlivňujícím navrhování domu od prvního konceptu byl v tomto případě ohled k okolnímu prostředí, zejména důraz na světlo. Ačkoli stavební parcela je v tomto ohledu vlastně nárožní prolukou v běžném uličním bloku, je stavba navržena tak, aby její hmota měla minimální vliv na světelné podmínky v okolních stávajících objektech. Oblé fasády severním směrem – ke gymnáziu na Vítězné pláni – jsou navrženy tak, aby novostavba nezhoršovala denní osvětlení učeben, obdobně stupňovitá ustupující podlaží do ulice Žateckých umožňuje nadále osvětlení protější fasády obytných domů. Výškový akcent objektu nárožní věž jsme navrhli do místa, před kterým je volný prostor. Při podrobném navrhování definitivního tvaru jsme hledali nikoliv design, ale geometrie odvozené z vlivů okolního prostředí.