administrativní objekty / návrh / 2001 / Řízení letového provozu
Řízení letového provozu

Řízení letového provozu

AUTOŘI: Jan Aulík, Veronika Müllerová, Tadeáš Matoušek

Náš návrh objektu Národního střediska řízení letového provozu České republiky je ovlivněn především specifickou typologií uvažovaných provozů, pro které je dle našeho soudu vhodná kompaktní forma řešení, přestože jsou jednotlivé provozy poměrně rozdílné a na první pohled snadno oddělitelné do různých objektů.