Bytové domy

Bytový dům Praha 8, Olštýnská

autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer

HIP:

Eva Zatřepálková

Developer/investor:

Hypobyt21, OMI MHMP

Fotografie:

Karel Plíhal

Realizace:

2001

Popis projektu

Solitérní objekt obklopený sídlištní zástavbou vyznačuje základní urbanistické vazby místa. Jeho bezprostředními sousedy jsou věžový hotel SOL, obchodní středisko a Kulturní dům Krakov – jedno z center vybavenosti sídliště. Vlastní půdorys domu je formován s ohledem na zachování existujících komunikačních vazeb s přesahem do celé sídlištní skupiny. Podstatnou roli hrála též orientace ke světovým stranám a předepsaná podlažnost. Objekt je šestipodlažní, se dvěma podlažími podzemního parkingu a komerčními plochami v části přízemí. Centrem vnitřní struktury objektu je krytá dvorana s ochozy před výtahy. V jednotlivých patrech jsou ve vnitřním traktu dispozice situovány prostory komor jednotlivých bytů, sekundárně prosvětlené z prostoru dvorany.