architektonické soutěže / návrh / 2000 / Národní technická knihovna
Národní technická knihovna

Národní technická knihovna

Považovali jsme skutečně silné důvody pro vnitřní uspořádání knihovny za podstatnější než vlivy nesourodého urbanistického kontextu okolí. Variabilní část prostor vlastní knihovny je zakotvena jako vzducholoď u pevného kotevního bloku servisní části (schodiště, technologické, sociální zázemí, kanceláře apod). Vzducholoď i kotevní blok jsou kryty proskleným hangárem a důležité společenské funkce (foyer, restaurace apod.) jsou v různých prostorech mezi oběma hmotami.