Bytové domy

Obytný komplex Evropská

Autoři urbanistického řešení:

Jan Aulík, Petr Kahoun

Autoři objektů I.etapa:

Jan Aulík, Petr Kahoun, Jakub Fišer, Jan Holna, Markéta Holnová

Spolupráce:

Jan Kučera, Irena Bartošová

Investor:

RODOP a.s., Skanska a.s.

Fotografie:

Radek Plíhal

realizace:

2000

Popis projektu

Celý obytný komplex je navržen v bezprostřední blízkosti terénní hrany nad Šáreckým údolím. Skupina je tvořena třemi strukturami objektů vytvářejícími společně trojúhelníkový vnitřní prostor s parkem. Jednotlivé struktury svým měřítkem a formou reagují jednak na blízké sídliště z panelových domů a jednak na přírodní prostředí, do něhož jsou nově navrhované objekty zasazeny. Robustnější lineární hmota je navržena v sousedství s panelovými domy, v doteku s přírodním prostředím na severu je použito menší měřítko a výška domů, v sousedství lesa jsou navrženy jednotlivé nájemní vily s individuálním architektonickým řešením. Náš atelier je autorem urbanistického řešení lokality a architektonického návrhu objektů první etapy výstavby.