administrativní objekty / realizace / 2013 / BB Centrum objekt Delta
BB Centrum objekt Delta

BB Centrum objekt Delta

Adresa: BB Centrum Praha 4 – Michle, Vyskočilova ulice
Autoři: Jan Aulík, Jakub Fišer
Spoluautoři: Leoš Horák, Jan Kalivoda
Spolupráce: Petra Skalická, Lucie Chroustová, Vojtěch Štamberg, Jakub Svatoň
Konstrukce a technologie: Building s.r.o., hl.inženýr projektu Miloš Rehberger, koordinace Jakub Drbohlav,  hl. statik Václav Toman, Marián Zmuda
Realizační projekt obv.plášťů: KONSEB – Petr Šebestík
Investor: BBC-Building Delta, a.s., developer Passerinvest group
Náklady 1.300.000.000 Kč
Zastavěná plocha: 5.290 m2
Obestavěný prostor: 165.000 m3
Hlavní dodavatelé: Gemo, ředitel výstavby Miloslav Bouda, dílčí subdodavatelé – OK mont – obv.pláště,  Lachman interier – interiérové prvky, Allegro – atyp.podhledy, PPDS – prosklené požární stěny, Schindler – výtahy, Němec luxusní povrchy – stěrky, malby, povrchy, Sklo Bubeník – zámečnické a proskl.kce v interiérech, Zahrady a zeleň Petr Novotný – sadové úpravy, Brick and Cotto – kamenné dlažby, OK-be – ocelové konstrukce, ISOTRA – stínící systémy, Ekoklima – VZT a chlazení/topení, ISPRA – fontány, vodní prvky, Elmo – elektroinstalace, TRILUX – svítidla v kanc.plochách, Lumidee – svítidla ve spol.prostorách, Techfloor – stěrkové podlahy, MILT – prosklené příčky v kanc.plochách

Projekt: 2006 – návrh stavby, 2008 stav.povolení I etapa, 2010 stav.povolení II.etapa, 2012 dokumentace pro provedení stavby
Realizace: 2015
Fotografie: AI Photography

administrativní pronajímatelná budova s doplňkovým vybavením (obchodní plochy, gastroprovozy, suterenní parking)

Delta byla vyvíjena jako univerzální pronajímatelná kancelářská budova bez omezujících formálních nánosů. Návrh vycházel z našich dlouholetých zkušeností s touto typologií.  Páteří stavby je centrální pasáž, která prochází z Vyskočilovy ulice ke Společenskému centru. Zde jsou vstupy do dvou samostatných recepcí budovy, do restaurace a dalších veřejných prostor. Dům má výrazné architektonické členění do čtyř žeber a osmi rizaltů vytvářejících výraznou plasticitu stavby. Dispoziční uspořádání je velmi kompaktní, dvojice půdorysných „H“ je osvědčeným řešením, umožňujícím ideální dělení patra, zároveň poskytuje dostatečné členění tak, aby vnitřní prostředí mělo příjemné měřítko a bylo dobře osvětlené. Centrální umístění obslužných míst a sociálního zázemí umožňuje snadnou dostupnost jakéhokoli místa na patře. Umístěním únikových schodišť ven mezi jednotlivá křídla budovy zůstal prostor kancelářských ploch zcela volný a neomezuje následné vestavby nájemců. Z hlediska BB Centra jako celku je budova Delty „běžným“ městským blokem, značnou pozornost jsme proto věnovali jejímu začlenění do okolního prostředí. Součástí realizace stavby jsou tak rozsáhlé parterové úpravy. Jejich dominantním prvkem je dvojice retenčních nádrží, jímajících srážkovou vodu ze střech. Svádíme ji vnitřním potrubím do chrliče, který je součástí markýzy u vstupu do objektu Delta I: Z něj voda padá z výšky jednoho podlaží do první z nich. Nádrž je vysypána říčními valouny, součástí její plochy jsou vzrostlé stromy, záhony vlhkomilných travin a dřevěná mola. Pokud voda vystoupá na úroveň přepadu hráze, teče dále přírodním korytem parkovým pásem do druhé z nádrží, která je (opět z valounů) symbolicky komponována do podoby říční delty. Protože přítomnost vodního elementu v těchto plochách je do značné míry závislá na počasí, je u každého z dvojice objektů rovněž navržen samostatný vodní prvek – fontána, u Delty I v podobě vodopádu padajícího z podhledu markýzy, u Delty II pak v blízkosti křižovatky ulic Vyskočilova a V.Sedláčka.