Rodinné domy

Rodinný dům poblíž Berounky

Autorský tým:

Jakub Fišer, Petra Skalická

Fotografie:

AI photography

Návrh stavby:

2011

Realizace:

2016

Popis projektu

V tomto prostředí, kde se každá stavba zabývá především sama sebou, jsme na zbývající ploše přijali tato pravidla hry. Umístění domu na pozemku je tak výsledkem hledání optima mezi konstrukční výškou prvního (servisního, neobývaného) podlaží a novými násypy na jeho severozápadní straně. Určujícím faktorem pro tento návrh řešení je situování parcely v širším záplavovém pásmu Berounky.

Podlahu prvního obytného patra bylo nutné situovat do výšky cca 3m nad úrovní stávajícího terénu. Nově navržená modelace terénu na severozápadní polovině parcely umožnila za těchto podmínek neztratit jednu z hlavních předností bydlení v rodinném domě, tedy přímý kontakt interiéru a obyvatel se zahradou. Tu chápeme nikoli jako doplněk, ale jako součást navrženého obytného prostředí, přestože na její plné vyznění bude nutno ještě nějaký čas, než se výsadby plně uplatní počkat, stejně jako na uplatnění pokojových rostlin – zimní zahrada a květináče pro popínavky podél schodiště v interieru jsou nedílnou součástí stavby. Navržený násyp zahrady dosahuje úrovně prvního obytného podlaží – původně jednostranně mírně svažitý pozemek tak dostal nové výškové uspořádání, které nabízí její rozmanité využití. Rovná část před obývacím pokojem je venkovní společenskou pobytovou plochou s pergolou a venkovní kuchyňkou pro přípravu občerstvení v teplých dnech. Paluba volně přechází k části před venkovním bazénem, zapuštěným v těle násypu. Před ložnicemi, krytými výsadbou, probíhá úzká venkovní terasa, umožňující výstup z každé obytné místnosti do zahrady. Navazujícího svahování se zářezy opěrných zdí a cestiček je využito k situování ohniště a altánu. Plocha zahrady před vstupem do objektu respektuje původní terén a niveletu s parcelou sousedící příjezdové komunikace. Dům je umístěn podélně s ní, tato orientace domu umožňuje z obytného patra oboustranný výhled do údolí Berounky a jej lemující Hřebeny a Český kras. Návrh vnitřního uspořádání domu vychází z uvedených základních předpokladů – vztah k zahradě a možnost výhledu k horizontům okolní krajiny formoval průhledy domem a zároveň přinesl dostatek denního světla do všech míst jeho obytné části. První podlaží na úrovni terénu obsahuje vstupní halu, servisní místnosti, sklady a garáž pro dva vozy. V západní části je prostora malého fitness se zimní zahradou a vlastním zázemím. Druhé podlaží nad úrovní tisícileté vody je zcela patrem obytným – společný prostor obývacího pokoje, jídelny a kuchyně je přístupný schodištěm ze vstupní haly v přízemí, na tuto část navazuje ložnicový trakt s nezbytným vybavením. Až v tomto patře je také (opět z důvodu možného zaplavení) umístěno v samostatné místnosti technické vybavení objektu. Nad obývacím pokojem jsme umístili na samostatném platu pracovnu s vlastní venkovní terasou. Výškové uspořádání vnitřních prostor vychází z jejich hierarchie a je zároveň modelováno tak, aby poskytlo tomuto typu bydlení přiměřenou formu reprezentace: míru osobitosti a s ní spojené možnosti experimentu jsme na začátku práce velmi zvažovali. Možná i proto, že rodinné domy nejsou mezi našimi zakázkami příliš časté, nás taková forma lákala, nakonec jsme ji ale vyhodnotili pro daný případ jako nepatřičnou a pokusili se namísto toho navrhnout „jen“ solidní dům v duchu tradice české moderní architektury, funkční a na dobové úrovni plně vybavený.
Železobetonový monolit (volba technologie byla opět ovlivněna možným rizikem zaplavení domu, umožnila ale také zároveň svobodnější modelaci jeho formy) je bíle omítnut, výplně otvorů jsou z hliníkových profilů s čirým zasklením a jsou opatřeny exteriérovými žaluziemi. Plochy fasád jsou doplněny intarzemi z dřevěných panelů, případně barevně akcentovány. Shodně je materiálově i barevně řešen i interiér. Individuálně je navrženo i vnitřní zařízení. Dům je vybaven plynovým kotlem, podlahovým topením, solárními kolektory a obytné místnosti jsou klimatizovány. Součástí stavby je i příprava pro budoucí napojení těchto systémů na tepelná čerpadla, jejichž vrty budou případně v budoucnu realizovány samostatně.