Veřejné stavby

Multiplex BB Centrum – Praha 4, Michle

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Jolana Plháčková, Veronika Müllerová

návrh stavby:

09/1999

Popis projektu

Funkční náplní navrhovaného areálu jsou tři základní provozy – multikino, obchodní plochy se supermarketem a hotel, jehož alternativou v podobném hmotovém i podlažně kapacitním řešení je administrativní budova. Podstatná část parkingu je řešena v rámci dvoupodlažního suterenu pod areálem. Předpokládá se efektivní využití kapacity podzemního parkingu díky různému času v provozních špičkách jednotlivých různých funkcí – zejména obchodů a kina. Výsledkem záměru je vysoce integrovaná velkoměstská struktura, zásadním způsobem dokončující revitalizaci původního dezurbanizovaného území podél radiály.