Interiéry, výstavy

Interiér bytu na Letné I

Autorský tým:

Jakub Fišer

Fotografie:

AI Photography

Realizace:

2014

Popis projektu

Z původního vybavení bytu v domě z roku 1909 nebylo zachováno téměř nic. Celý vnitřek jsme proto nejdříve zbavili všech rušivých úprav. Navrátili jsme tak jednotlivým prostorám a prvkům jejich původní rozměr. Do očištěné jednotky byly následně vloženy nové, čistě geometrické objemy.
Tyto prvky nesoucí vybavení bytu jsou navrženy s určitým přesahem, nekopírují tedy beze zbytku původní členění prostor. Přesto je však jasně člení a organizují. Nábytek byl navržen a vestavěn na míru, je tedy organickou součástí bytu, není „donesen“. Rozdíl mezi zařizovaným a zařízením je záměrně znejasněn. Tento efekt podporuje proměnná vzájemně se doplňující barevnost.
Pomocí pohyblivých prvků a látek je možné se k tradičnímu dělení prostor kdykoli navracet – byt se tak v čase různě proměňuje a působí větší a vzdušnější, než ve skutečnosti je.