Architektonické soutěže Urbanismus

Brno Špitálka

Autorský tým:

Petra Coufal Skalická, Miloš Linhart

Vizualizace:

Ondřej Teplý

Návrh stavby:

2018

Popis projektu

1.místo v mezinárodní urbanistické soutěži na obnovu a rozvoj komplikovaného území s velkými areály brownfieldů poblíž centra města. Důležitou součástí práce bylo nalezení urbanistického řešení s důrazem na udržitelný rozvoj, landscape, modrozelenou infrastrukturu, dopravní řešení i strategii postupného budoucího rozvoje. Součástí návrhu byly i celoměstské pěší a cyklistické linie, propojující centrum města a řeku Svitavu s řešeným územím.