Interiéry, výstavy

Instalace výstavy Adolf Born Sovovy mlýny

Autor:

Jakub Fišer

Kurátor:

Petr Volf

Fotografie:

AI photography

Realizace:

2017

Popis projektu

Výstava byla první velkou přehlídkou prací autora po jeho smrti. Výběr se vymyká z obvyklého způsobu, jakým bylo v minulosti dílo tohoto výjimečného umělce prezentováno: Těžištěm se stává průřez jeho volnou tvorbou. Kurátor výstavy Petr Volf připravil přehlídku Bornových děl jako pozvánku do specifického Bornova světa s cílem postihnout různé výtvarné disciplíny, jimž se věnoval. Těm jsme tematicky určili jednotlivé prostory galerie a způsob instalace, expozici pak propojuje „Bornovská“ – z obrazů odvozená barevnost.