Interiéry, výstavy

GJF výstava Současný český industriál

Autorský tým:

Aulík Fišer architekti, Jakub Fišer, Petra Skalická

Fotografie:

archiv AFARCH

Realizace:

12/2011

Popis projektu

Nalézt způsob, jak výstavě zajistit při velké typologické i estetické rozmanitosti kurátory vybraných staveb ucelený vzhled s autentickou atmosférou, bylo hlavním tématem našeho uvažování. Snadno dostupným prvkem, všudypřítomným bez ohledu na pestrost vystavovaných domů, se nakonec staly Euro palety. Použité podlážky s sebou přinesly do výstavního sálu příjemnou dávku patiny, vůní i pachů. Jejich modulace a rastr umožnil prostor galerie přiměřeně architektonizovat a rozdělit na jednotlivé sekce podle druhů výroby.

Bilance instalace je následující:
– 250 ks palet
– 190 ks L profilů
– 260 bm střešních latí
+ několik krabic šroubů

Náš dík patří galerii a oběma kurátorům výstavy Danu Mertovi a Petru Volfovi za důvěru a instalační četě za odvedenou práci.