Administrativní objekty

BB Centrum objekt B General Electrics

Autorský tým:

Jan Aulík, Petr Kahoun, Jakub Fišer, Jan Kučera

Projekční tým:

Zdeněk Muška, Miloš Rehberger, Václav Toman

Investor:

Passerinvest Group

Hlavní dodavatel:

PSJ holding a.s.

Návrh stavby:

1997-1998

Realizace:

1998-2000

Popis projektu

Budova s pronajímatelnými kancelářemi a obchody je určena pro velké nájemce (minimální velikost pronajímané plochy 1 000 m2), celková pronajímatelná plocha je 13 000 m2. V prvním nadzemním podlaží zaujímá plochu 700 m2 bankovní pobočka a potravinářské provozy, v podzemním parkingu je 282 stání.
Po stránce dispoziční, technického řešení a vybavení, ale i vzhledu fasád je objekt produktem určitého typologického druhu, který zřejmě nedovoluje zásadně nové pojetí, naopak je zatížen řadou požadavků jako plná flexibilita podlaží, racionalita vertikálních i horizontálních komunikací, technický standard vnitřního prostředí apod., které musí být akceptovány. Jejich průvodním znakem je pak jistá monotónnost ve výrazu objektu. Tuto souslednost dispozic, fasád a objemů změnit je obtížné. Inspirací pro nový objekt byl obrovský kontrast okolního prostředí v daném místě, kde dálnice přeťala velkou část urbanistických vazeb oblasti. Dům je navržen tak, že část otočená k dálnici je řešena jinak než část orientovaná ke starší zástavbě.

Atypická dvojitá fasáda na jihu není ani prezentací nejnovějších high-tech systémů prosklených plášťů, ani samoúčelnou dekorací, ale její konstrukce umožňuje v daných podmínkách větrat kanceláře normálně okny. Elementární rastry jednotlivých fasád jsou skutečným přepisem obrazu vnitřního života domu a atmosféry vnitřních pracovních dispozic. Na jejich pozadí se pak uplatňují i některé výraznější prvky interiéru. Důležitou součástí fasád a vnějšího výrazu objektu jsou rovněž loga nájemců.