Administrativní objekty Bytové domy

BB Centrum multifunkční domy

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Veronika Müllerová, Jan Kučera

Zpracovatel stavebně technické dokumentace:

Building s.r.o.

Developer/investor:

Passerinvest a.s. a PSJ Invest a.s.

Fotografie:

Aleš Jungmann, archiv AFARCH

návrh stavby:

1999 - 2000

Realizace:

11/2000 – 06/2002

Popis projektu

BBC RESIDENCE a OFFICE PARK je „druhou vrstvou“ dostavby a obnovy městského charakteru dezurbáního prostředí v tomto území rozbitém dálnicí 5. května. Domy „druhé vrstvy“ už jsou chráněny před přímými vlivy kapacitních komunikací, mají normální otevíratelná okna, je zde možné umístit bydlení, měřítko hmot se zmenšuje směrem k původní zástavbě ulice Baarovy. Je zrealizována první část poměrně velkorysého parku (jeho zřízení je dobrovolným rozhodnutím investora, nikoliv diktátem územního plánu).

Určitá složitost při této naší práci byla v tom, že se jedná sice o tři jednotlivé hmoty, ale na společné přízemní podnoži. Ta podnož vystihuje jak určité provozní souvislosti tří základních hmot tak hlavně společný podzemní parking v plném rozsahu zastavovací stopy. Ze tří naprosto stejných elementárních hranolů je jeden bytový dům, dva kancelářské domy. K vyjádření naprosto odlišného způsobu užívání slouží jenom ploché fasády. Výsledkem je zřetelná odlišnost při určitých shodných principech – horizontální členění, velký formát jižních fasád. Ve stejném objemu je v rozdílném typologickém druhu různá podlažnost – bytový objekt má sedm, administrativní po 6ti nadzemních podlažích. Velký formát jižní fasády je u administrativních objektů vytvořen ze skleněné žaluzie – slunolamu, u bytového objektu z posuvných akrylátových panelů, kterými lze lodžie změnit na zimní zahrady.

Banální pásové okno s drobnými variacemi různých výšek parapetu jakožto nové individuální řešení je tématem východních a západních fasád obou typů objektů.

Jednopodlažní průběžná podnož spojující v parteru všechny tři objekty je výrazně horizontálně členěna dřevěným slunolamem kryjícím celoprosklenou fasádu.

V bytovém domě je celkem 35 bytových jednotek v jedné schodišťové sekci, ve velikostním rozpětí od 2+kk po nadstandardní byty velikosti  5+1. V přízemí je nezbytná domovní vybavenost a dále lékárna.

Kancelářské podlaží obou administrativních objektů je navrženo jako halová kancelář s možností dalších úprav dle potřeb nájemců, přístupná z komunikačního jádra v centru dispozice.

Konstrukčně jsou všechny tři objekty shodně řešeny jako monolitický železobetonový skelet s dodatečnými cihelnými vyzdívkami. Fasáda je omítaná hladkou štukovou omítkou s nátěrem. Bytový dům má dřevěná okna, doplněná venkovními roletami, pásová okna kancelářské části jsou z hliníkových profilů, doplněná průvětrníky, které umožňují přirozené provětrávání kanceláří při zamezení průvanu.

Užitná plocha: 3 160 m² bytových ploch – 35 bytových jednotek, 7500 m² kanc. Ploch.