administrativní objekty / realizace / 2000 / BB Centrum Objekt B General Electrics
BB Centrum Objekt B General Electrics

BB Centrum Objekt B General Electrics

Adresa: Vyskočilova 2, Praha 4 - Michle
Autoři: Jan Aulík, Petr Kahoun, Jakub Fišer, Jan Kučera
Spolupráce: Zdeněk Muška, Miloš Rehberger, Václav Toman
Investor: Passerinvest, a.s., PSJ Invest, a.s.
Náklady: 650 mil. Kč
Zastavěná plocha: 3 300 m2
Obestavěný prostor: 83 500 m3
Hlavní dodavatel: PSJ holding a.s.
Projekt: 1997-1998
Realizace: 1998-2000

Budova s pronajímatelnými kancelářemi a obchody je určena pro velké nájemce (minimální velikost pronajímané plochy 1 000 m2), celková pronajímatelná plocha je 13 000 m2). V prvním ndzemním podlaží zaujímá plochu 700 m2 bankovní pobočka a potravinářské provozy, v podzemním parkingu je 282 stání.
Po stránce dispoziční, technického řešení a vybavení, ale i vzhledu fasád je objekt produktem určitého typologického druhu, který zřejmě nedovoluje zásadně nové pojetí, naopak je zatížen řadou požadavků jako plná flexibilita podlaží, racionalita vertikálních i horizontálních komunikací, technický standard vnitřního prostředí apod., které musí být akceptovány. Jejich průvodním znakem je pak jistá monotónost ve výrazu objektu. Tuto souslednost dispozic, fasád a objemů změnit je obtížné. Inspirací pro nový objekt byl obrovský kontrast okolního prostředí v daném místě, kde dálnice přeťala velkou část urbanistických vazeb oblasti. Dům je navržen tak, že část otočená k dálnici je řešena jinak než část orintovaná ke starší zástabě. Atypická dvojitá fasáda na jihu není ani prezentací nejnovějších high-tech systémů prosklených plášťů, ani samoúčelnou dekorací, ale její konstrukce umožňuje v daných podmínkách větrat kanceláře normálně okny. Elementární rastry jednostlivých fasád jsou skutečným přepisem obrazu vnitřního života domu a atmosféry vnitřních pracovních dispozic. Na jejich pozadí se pak uplatňují i některé výraznější prvky interiéru. Důležitou součástí fasád a vnějšího výrazu objektu jsou rovněž loga nájemců.