interiéry, výstavy / realizace / 2005 / Interiér bytu
Interiér bytu

Interiér bytu

Autor: Jakub Fišer, Simona Fišerová
Adresa: Letná, Praha 
Realizace: 2005
Užitná plocha: 55 m²
Fotografie: Radek Plíhal

55 m² v PRAZE NA LETNÉ
Z původního vybavení bytu v domě z roku 1909 nebylo zachováno téměř nic. Celý vnitřek jsme proto nejdříve zbavili všech rušivých úprav. Navrátili jsme tak jednotlivým prostorám a prvkům jejich původní rozměr. Do očištěné jednotky byly následně vloženy nové, čistě geometrické objemy. 
Tyto prvky nesoucí vybavení bytu jsou navrženy s určitým přesahem, nekopírují tedy beze zbytku původní členění prostor. Přesto je však jasně člení a organizují. Nábytek byl navržen a vestavěn na míru, je tedy organickou součástí bytu, není "donesen". Rozdíl mezi zařizovaným a zařízením je záměrně znejasněn. Tento efekt podporuje proměnná vzájemně se doplňující barevnost. 
Pomocí pohyblivých prvků a látek je možné se k tradičnímu dělení prostor kdykoli navracet - byt se tak v čase různě proměňuje a působí větší a vzdušnější, než ve skutečnosti je.