interiéry, výstavy / realizace / 2018 / Výstavní stánek Halla
Výstavní stánek Halla

Výstavní stánek Halla

Autor: Jakub Fišer
Spolupráce: Tugce Yilmaz
Fotografie: Ester Havlová

Stánek jsme vymezili konstrukčním rastrem tvarově složeným ze stylizovaných písmen HALLA. Jeho obvod je tak do určité míry velkým logem, zároveň je ale dostatečně volný na to, aby umožnil již z větších vzdáleností úplný přehled o vystavovaných výrobcích a celé expozici.

Do tohoto objemu je vložena plná část se zázemím a schodištěm do patra, celý korpus shora uzavírá prostorová instalace podhledu spleteného ze struktury desítek metrů elektro kabelů ve žluté – firemní – barvě.

Stánek na své ploše nabízí posezení u velkého ústředního pultu, kde se kromě seznámení s vystavovanými produkty lze zastavit i na občerstvení. Expozice pokračuje rovněž na schodišti, kterým návštěvník vystoupá do její samostatné části umístěné na vyvýšeném ochozu. Zde bude možné seznámit se s vystavovanými produkty v klidnějším prostředí, které může být ideální také pro delší schůzku či krátkodobý odpočinek v jinak rušném prostředí veletržní haly. Ochoz je totiž od dění v hale vizuálně odcloněn zmíněnou prostorovou instalací podhledu, která poskytne těm, kteří zde budou chvíli pobývat i určitý nevšední zážitek spojený s tím, že právě zde se návštěvník ocitne přímo v prostoru její struktury. Ta je také jediným barevným akcentem celého objektu, jinak řešeného ve střídmé kombinaci bílých a doplňkových tmavě šedých či černých ploch.