administrativní objekty / realizace / 1999 / Sídlo vydavatelství PK62
Sídlo vydavatelství PK62

Sídlo vydavatelství PK62

Místo stavby: Praha 10 - Bohdalec
Klient: MČ Praha 11
Autoři: Jan Aulík, Jakub Fišer
Hlavní inženýr projektu: Jiří Opat
Statik: Václav Toman
Fotografie: Robert Richter, Radek Plíhal

Objekt – sídlo vydavatelství – se stává součástí jeho image, zapamatovatelným znakem na dopravní tepně města. Určitá nejednoznačnost a lechtivost výrazu má mít blízko nejen k světu vydavatele, ale je také reflexí různorodosti prostoru periferie, jeho charakteristické bohatosti tvarů a kontrastních měřítek. Objekt je solitérem, avšak s výraznou vazbou na uliční čáru. Tradiční členění fasád s okenními otvory propisujícími vnitřní uspořádání kanceláří je kombinováno s většími abstraktními plochami a objemy, které se na mnohých místech vzájemně překrývají.